نماد سایت جامعه کلوب داران دریایی کیش

29 فروردین ، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتش Medium

29 فروردین ، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

فرا رسیدن 29 فروردین ، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بر تمام شیردلان ارتش همیشه قهرمان ایران مبارک باد

خروج از نسخه موبایل